18-06-07

nr 76 juni/juli '07

Goed bestuur?

 

Komt er eindelijk een grondige opknapbeurt aan het decreet RO?

 

“We hebben in dit huis een traditie om veel vragen te krijgen en lang te praten over zaken waarvoor we niet bevoegd zijn. Alles wat de huurwetgeving betreft, is een zaak van de federale overheid. De huurwetgeving gaat uit van de federale regering en werd besproken en goedgekeurd in het federale parlement”. Dat was het antwoord van minister Keulen tijdens de plenaire zitting van 23 mei 07 van het Vlaams parlement op een ‘Actuele vraag’ van Jan Penris (VB) over de onduidelijkheid inzake de controle op de naleving van de nieuwe huurwet door de gemeenten.

 

Dit zelfde huis heeft ook een traditie om over de zaken waarvoor het wel bevoegd is lang niet te praten. Na de behandeling van de beleidsbrief ‘Ruimtelijke Ordening / Onroerend Erfgoed - Beleidsprioriteiten 2006-2007’ eind vorig jaar, de bespreking van de begroting voor 2007 en van het verslag van de Vlaamse ombudsman viel het werk in de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed rond het thema ruimtelijke ordening volledig stil. Men kon er wel nog enkele ‘Vragen om uitleg’ beluisteren over bijvoorbeeld het ontbreken van dierenbegraafplaatsen, over stortplaatsen voor afbraakmaterialen van wegen- en veegwerken aan de snel- en gewestwegen, over het opvullen van beekvalleien met grondoverschot en over de bestemmingswijzigingen van gedesaffecteerde militaire domeinen in de Kempen. Van het corrigeren van het vele knoeiwerk in het decreet RO is er nog steeds geen spoor. De adviezen van de Hoge Raad voor Herstelbeleid liggen ook te beschimmelen in deze commissie. We schreven eerder al (MHMR nr. 71) dat het bekend is dat Groen! tegen een reeks verbeteringen is, eerder de kwetsbare gebieden wil uitbreiden, niet warm is voor verjaring, enz., en SP.a sterk in deze richting meeging om groene kiezers aan te trekken. Tot aan de federale verkiezingen werd het zo onmogelijk binnen de huidige coalitie tot een akkoord te komen.

 

Op 26 april stelde Jan Peumans (NV-A) in diezelfde commissie een Vraag om uitleg aan ministers Peeters en Van Mechelen over hoever het nu stond met de afstemming van de milieu- en stedenbouwkundige vergunning (Handelingen 2006-2007, C176 – LEE24). Deze regering is afgestapt van de samenvoeging tot één vergunning, maar er zou een ‘uniek loket’ in de gemeenten worden opgericht, waar men beide aanvragen samen kan indienen (MHMR nr. 65). Van Mechelen:Het is de bedoeling om een decretale machtiging in te schrijven voor diegenen die opteren voor het indienen van een gezamenlijke milieu- en stedenbouwkundige aanvraag. Deze machtiging moet de Vlaamse Regering toelaten om bij besluit in de gemeenten het unieke loket te organiseren. Maar ook zullen regels rond het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, het openbaar onderzoek en de beslissingstermijnen decretaal op elkaar worden afgestemd.” Naar aanleiding van deze vraag verklaarde minister Van Mechelen nog: “Zoals u weet, werken we rond een brede wijziging van het decreet ruimtelijke ordening. Tussen de krokus- en de paasvakantie vonden daarover vijf uitgebreide vergaderingen plaats, waaronder enkele met participatie van parlementsleden.” Jan Peumans repliceerde hierop met: “Als ik het goed begrepen heb, zal dit na het zomerreces ingediend worden in het parlement?”, waarop minister Van Mechelen besloot met: “Exact”. Ondanks het nalopen van Groen! heeft de SP.a op 10 juni een verkiezingsnederlaag niet kunnen verhinderen. Het is te hopen dat ze binnen de Vlaamse regering nu haar verzet tegen grondige verbeteringen van het decreet RO staakt, en er na het zomerreces eindelijk werk van wordt gemaakt.

12:36 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |