26-03-07

nr 74 april '07

Meer zinloos geweld

 

Twee jaar geleden beloofde Van Mechelen uitdovend woonrecht

 

Voor permanent bewoonde weekeindverblijven beloofde minister Van Mechelen in zijn Beleidsbrief 2005-2006 een uitdovend woonrecht: “Dit uitdovend woonrecht geeft degenen die reeds enige tijd een weekendverblijf permanent bewonen de gelegenheid om de constructie nog gedurende een overeen te komen periode te blijven bewonen. Zolang het uitdovingsplan loopt, heeft de begunstigde het ongestoorde genot over zijn constructie.” In het Vlaams parlement verklaarde Van Mechelen nog op 7 juli 2005: “Een aantal solitaire weekendhuisjes, al dan niet in bouwovertreding gebouwd, staat in kwetsbaar gebied. Het is overduidelijk dat zij op termijn moeten verdwijnen. Daarvoor is in het regeerakkoord opgenomen dat er eenzelfde kader als voor de campings zou gecreëerd worden, waarbij een uitdovend woonrecht zal ingeschreven worden.” We krijgen bijna twee jaar later volgende brief uit Tessenderlo, gedateerd op 10 maart 2007:

 

Met dit schrijven wil ik U op de hoogte brengen van wat men met een bouwovertreding allemaal doet. Destijds in 1991: PV opgesteld. Op 15 december 1992 gevonnist voor alles wat de 60m2 overschrijdt, tuinhuis afbreken, het gebouw moet 7,5 m van de perceelsgrens ingeplant zijn, wonen mag niet omdat het weekeindverblijf is, met een dwangsom van 5.000 BEF per dag. In 2005 hebben ze al de inboedel openbaar verkocht (*) omdat ik niet afbreek en de dwangsom niet kan betalen, die nu reeds is opgelopen tot 8,5 miljoen frank. Nu gaat men mijn eigendom openbaar verkopen. Dit is onze enige eigendom en woonst. Ons weekeindhuisje is ingeplant op 5 m van de perceelsgrens, zodus zou ik alles moeten afbreken. Ik zou de chalet doormidden moeten doen om op 7,5 m te komen, dus er schiet niets meer over. Opschuiven kan ik niet; mijn vrouw is 80 jaar en ik 78. Ons willen ze gewoon op straat zetten en onze eigendom afpakken en verkopen. Dit is de laatste uitspraak van de beslagrechter op 27 februari 2007. We zijn al 15 jaar aan het procederen, dan kunt u wel weten dat onze spaarcentjes op zijn. Wij zijn meer gestraft dan een moordenaar; die krijgt 30 jaar en na 10 jaar is hij vrij. Wij zijn gestraft voor ons leven. Wij leven nog erger dan destijds bij Ceauscescu of de kommunisten in Rusland. Dat zijn onze politiekers die de wetten maken en die ons kapot gemaakt hebben. Onze heren politiekers hebben geen medelijden. Wij hebben alles ondernomen om een uitdovend woonrecht te krijgen. Alles is ons geweigerd, aan twee bejaarde mensen die van hun 14 jaar hebben moeten werken en belastingen betaald hebben als loontrekkenden, en nu pakken die alles af. Wij hebben samen besloten dat ze ons hier buiten zullen halen tussen 4 planken, dat is nog beter dan onze laatste levensjaren in armoede te moeten doorbrengen. Een beetje menselijkheid van de overheid, dat waren zeker geen ondeugden.

 

De Vlaamse regelgeving kan dodelijker zijn dan roken. Als minister Van Mechelen zijn inspecteur niet kan dwingen de uitdrijving met een deurwaarder plus politie en de verkoop af te blazen, moeten de leden van de commissie RO van het Vlaams parlement nu samenleggen om het weekeindhuisje te kopen en een ‘uitdovend woonrecht’ verlenen aan het oude paar. Als parlementsleden er niet in slagen een beloofde menselijke regeling decretaal te stemmen, moeten ze de gevolgen uit hun eigen zak betalen. Minder doen zou een schande zijn, ook in andere gelijkaardige gevallen.

 

 

(*) Zie ook MHMR nr. 60 en nr. 63. We hebben toen over de inbeslagname van de inboedel van het echtpaar bericht. De inboedel werd toen aangekocht door de leden van de vereniging ‘Gewenst Ruimtelijk Vlaanderen’ en hen in bruikleen gegeven.

16:49 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |