30-01-07

nr 72 jan-febr '07

‘Not amused’

 

Decreetswijziging RO pas in 2008?

 

Naar aanleiding van de aanhouding van een medewerker van het kabinet van de minister van ruimtelijke ordening stelde de oppositie een ‘actuele vraag’ aan de minister in de plenaire zitting van het Vlaams parlement (zie blz. 3). Er was hierbij ook even terloops sprake van het optreden van de stedenbouwkundige inspectie, waarbij Van Mechelen zich liet ontvallen: Ik verheel niet dat ik en veel leden van dit Vlaams Parlement zich sinds 1999 ‘not amused’ voelen met de handelwijze in bepaalde dossiers van de stedenbouwkundige inspectie. Veel heeft deze meerderheid er echter niet aan gedaan om zich wel ‘amused’ te voelen.

 

Joke Schauvliege tijdens de bespreking in november van de Beleidsbrief Ruimtelijke Ordening 2006-2007 in de commissie: De voltallige CD&V-fractie wordt een beetje ongeduldig en hoopt dat in bepaalde dossiers in 2007 vooruitgang wordt geboekt. In een artikel op een volle bladzijde in De Standaard van 6 maart 2006 kondigde Joke Schauvliege (CD&V) aan dat ze een decreetvoorstel klaar had waarin de burgerlijke verjaring samenvalt met de strafrechtelijke. Ze was het wachten op een voorstel van de minister moe. Dat voorstel is er nog steeds niet, en ze zegde hierover ook niets concreets tijdens de bespreking van de beleidsbrief 2006-2007. In de Standaard van 27 december 2006, een maand later, kan men dan weer in een artikel over de ‘kangoeroewoning’ lezen: Minister Van Mechelen staat positief tegenover kangoeroewonen. Omdat zijn decreetswijziging naar de zin van Veerle Heeren en Joke Schauvliege (CD&V) te lang uitblijft, dienen ze een eigen voorstel in. Dit voorstel werd wel ingediend in het Vlaams parlement. (Nr. 1046 (2006-2007) 1: wijziging van art. 99 van het decreet van 18 mei 1999 i.v.m. de ruimtelijke ordening, teneinde zorgwonen mogelijk te maken)

 

Van Mechelen in de commissie i.v.m. zijn beleidsbrief: “Wat het langverwachte nieuwe decreet ruimtelijke ordening betreft, stelt de minister dat de tekst klaar was in november 2005. De tekst is het voorwerp van een moeilijke politieke discussie. Dit is niet abnormaal vermits de tekst een integrale bijsturing is van het plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid. Het luik vergunningen bevat vele aspecten die in het Vlaamse regeerakkoord zijn opgenomen: bijvoorbeeld rond de weekendverblijven en het uitdovend woonrecht. Maar er blijven nog enkele politieke discussiepunten over kwetsbare gebieden en landschappelijk waardevol agrarisch gebied waar nog knopen moeten worden doorgehakt. De knelpunten werden nu opgelijst en zullen voorgelegd worden aan het kernkabinet zodat de teksten kunnen gefinaliseerd worden. Gelet op het ongeduld rekent hij op de verantwoordelijkheid van de ministers van de verschillende partijen, zoniet zal het ontwerpdecreet formeel worden ingediend bij de Vlaamse Regering. Daarna wordt de tekst overgemaakt aan de Raad van State die vermoedelijk meer tijd nodig zal hebben dan de gebruikelijke dertig dagen. Vandaar dat er eerder sprake is van 2008 als indieningsmoment in het Vlaams Parlement.”

 

Hebben de verslaggevers Joke Schauvliege en Bart Martens een tipfout overzien in de laatste zin hiervoor? Een antwoord op onze vraag hierover aan Joke Schauvliege bleef zonder antwoord. Uit de context van het antwoord van de minister, en het feit dat Schauvliege niet reageert, vrezen we van niet, en moet men dus toch eerder met 2008 rekenen. We horen veel bla-bla over ‘rechtszekerheid’ en krijgen politieke ‘reklame’ hierover in de pers, maar in de reële wereld blijft die uit. We are not amused.

 

(Joke Schauvliege is zowat het enig parlementslid van de meerderheid waar men regelmatig iets van hoort inzake ruimtelijke ordening.)

13:36 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.