29-11-06

nr 71 nov-dec 06

Winterslaap?

 

Beleidsbrief Van Mechelen met vage ambities

 

Minister Van Mechelen diende einde oktober zijn Beleidsbrief over

Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed in bij het Vlaams parlement, met zijn beleidsprioriteiten en –initiatieven voor 2006-2007. (Stuk 967 (2006-2007) – Nr. 1). Over de reeds eerder voor begin van 2006 aangekondigde decreetswijziging blijft hij zeer vaag. “Een andere grote ambitie voor het komende jaar is het doorvoeren van de eerder aangekondigde decreetswijzigingen op het vlak van planning, vergunningen en handhaving.”

 

“Daarnaast nemen we onder andere nog volgende aspecten op:

- ...

- evalueren van het systeem van planbaten en planschade, alle

aankoopverplichtingen en compensatiemechanismen en waar nodig sociaal bijsturen;

- verschaffen van een rechtszekere en planologische oplossing voor de weekendverblijven (o.a. het uitdovend woonrecht);

- invoering van een enig loket voor gecombineerde aanvragen tot

stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning en het onderling

afstemmen van de procedures....”

 

Er staat ook een kort stukje in over het handhavingsbeleid:

“De rechtshandhaving inzake ruimtelijke ordening is in Vlaanderen nog grotendeels strafrechtelijk georganiseerd. De administratieve rechtshandhaving blijft beperkt tot het uitvaardigen van

stakingsbevelen met de mogelijkheid om te verzegelen en materiaal en materieel in beslag te nemen. Er dient verder onderzocht te worden wat de haalbaarheid en de consequenties zijn als de strafrechtelijke handhaving wordt teruggedrongen ten voordele van de administratieve handhaving (met meer plaats voor bestuursdwang en last onder dwangsom). Pas nadat alle implicaties van deze spoorwisseling in kaart zijn gebracht, inzonderheid wat betreft organisatorische aspecten, de rechterlijke controle, de gevolgen voor hangende geschillen, de samenwerking met de huidige handhavingspartners, de efficiëntie en effectiviteit van de nieuwe handhavingsvormen betreft, kunnen conclusies getrokken worden... In functie van de onderzoeksresultaten zal ik de nodige ontwerpen van decreetteksten laten uitschrijven en indienen bij het Vlaams Parlement.”

 

Besluit: over de inhoud van een grondige en uitgebreide decreetswijziging blijken de partijen van de meerderheid maar niet tot een consensus te komen. Het is bekend dat Groen! de kwetsbare gebieden liever wil uitbreiden, niet warm is voor verjaring, enz. SP.a gaat sterk in deze richting mee om groene kiezers aan te trekken. Met verkiezingen in zicht, zal het dus steeds moeilijker worden voor de huidige coalitie om tot een akkoord te komen. Wellicht zal Van Mechelen de grote decreetswijzigingen, zijn ‘grote ambitie’ voor het komende jaar, pas in de herfst 2007 in het Vlaams parlement kunnen indienen? Vraag is wat die dan concreet omvat. Daarom moet nu onmiddellijk een ‘kleine wijziging’ goedgekeurd worden met zaken als het beloofde uitdovend woonrecht voor weekeindverblijven, verjaring van bouwovertredingen in alle gebieden, gelijke behandeling van alle woningen in het VEN, geen afbraakvorderingen meer na de strafrechtelijke verjaring (*), echte permanente basisrechten voor zonevreemde gebouwen, dus ook als ruimtelijke uitvoeringsplannen de gewestplannen vervangen. De minister kan dromen van meer administratieve i.p.v. strafrechtelijke handhaving, maar eerst kunnen beter de huidige misbruiken van de decreten door de bouwinspectie een halt toegeroepen worden. Of is het Vlaams parlement al aan een winterslaap toe?

 

(*) In een artikel op een volle bladzijde in De Standaard van 6 maart 2006 kondigde Vlaams parlementslid Joke Schauvliege (CD&V) aan dat ze een decreetvoorstel klaar had waarin de burgerlijke verjaring samenvalt met de strafrechtelijke. Ze was het wachten op een voorstel van de minister moe.

18:18 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.