01-07-06

nr 68 - juli '06

Vakantie verdiend?

 

In de vakantie kunnen geen slechte decreten goedgekeurd worden

 

In de commissievergaderingen van het Vlaams parlement buigt men zich over belangrijke onderwerpen. Zo waren er recent een voorstel van resolutie van Jan Roegiers (sp.a-spirit) e.a. voor een proefproject tot snelheidsbeperking op het E17-viaduct in Gentbrugge (nr. 664) en van An Michiels e.a. (Vlaams Belang) voor maatregelen ter bescherming en promotie van de Vlaams-Brabantse tafeldruif (733). Vragen om uitleg werden aan ministers gesteld door Hilde Crevits (CD&V) over geweststeun bij de vermindering van het eenmalige gebruik van plastic zakjes (902), door Veerle Heeren (CD&V) over het opnemen van de mogelijkheid van controle van boekentassen in schoolreglementen (928) en van Margriet Hermans (VLD) over de stand van zaken in de noord-zuidverbinding in de Antwerpse Kempen (1009). Eloi Glorieux (Groen!) interpelleerde de minister-president over zijn uitspraken betreffende het blokstaarten bij Brabantse trekpaarden (154) en Jos Stassen (Groen!) interpelleerde Anciaux over de financiële steun aan de promotour van de Vlaamse kandidate voor het Eurovisiesongfestival (159) (Alle documenten van 2005-2006).

 

Ook de Vlaamse ministers buigen zich de laatste maanden, op voorstel van minister Van Mechelen, over belangrijke beslissingen tijdens hun ministerraden. Op 19 mei beslist de regering tot definitieve vaststelling van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Beverdonk in Grobbendonk, Bestaand regionaal bedrijf BOMACO in Zellik, Historisch gegroeid bedrijf D'Ieteren in Kortenberg, Historisch gegroeid bedrijf Jonckvansteen in Zonnebeke en Koninklijke Golf Club Oostende in De Haan. Op 9 juni tot definitieve vaststelling van de GRUP’s Historisch gegroeid bedrijf NV Willy Naessens Construct te Wortegem-Petegem, gemengd regionaal bedrijventerrein Simla NV te Grimbergen, Historisch gegroeid bedrijf Terca te Zonnebeke, Bestaand regionaal bedrijf NV Wijckmans te Ham, Leidingstraat Herentals-Zandhoven-Zoersel, tot voorlopige vaststelling van het GRUP Historisch gegroeid bedrijf Belgomilk in Langemark-Poelkapelle en principieel tot definitieve vaststelling van het GRUP Schakelpunt op de N49 te Moerbeke-Kruisstraat. (In het kader van de herinrichting van de N49 tot hoofdweg wordt daar een volwaardig op- en afrittencomplex gepland, in hoofdzaak om de verkeersintensiteit op te vangen die de suikerfabriek tijdens het bietenseizoen genereert.)

 

In vorig nummer klaagden we aan dat de ‘landschappelijk waardevolle agrarische gebieden’ door slordig wetgevend werk en slordige arresten van de hoogste rechtbanken in enkele jaren van ‘niet-kwetsbaar’ veranderd zijn in ‘wel-kwetsbaar’ gebied. Men zou kunnen verwachten dat dit met een parlementair initiatief meteen rechtgezet wordt, zoals men in enkele uren een wapenwet kan goedkeuren. Neen, alleen Dominique Guns (VLD) melde ons dat ze een Vraag om uitleg zou stellen aan de minister. Het Vlaams parlement neemt nu een kleine 3 maand vakantie. Zonder dat de aan de gang zijnde klopjacht om dertig jaar oude bouwmisdrijven uit te voeren is gestopt, zonder dat de verjaring ook in kwetsbare gebieden is ingevoerd, zonder dat de afbraak niet meer kan gevorderd worden na vijf jaar, en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Voordeel is dat er drie maanden geen slechte decreten kunnen gemaakt worden.

13:28 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.