01-02-06

nr 63 februari 06

 

Versteende ideologen

 

Groen! heeft weer een nieuwe belasting uitgevonden

 

 

Volgens de SP.A voorzitter zouden de gemeenten maar een verkavelingsvergunning mogen afleveren in een woonuitbreidingsgebied als een derde van de grond aan zestig procent van de marktwaarde wordt verkocht aan gezinnen met een ‘modaal’ inkomen. Groen! meent dat het signaal dat hiermee gegeven wordt totaal fout is: “De socialisten verwarren (allicht bewust) de terechte eis op betaalbaar wonen met de illusie dat een eigen nieuw huis met tuintje realiseerbaar is ‘voor iedereen’. Tevens laten zij daarmee ook de grote steden vallen die nochtans in de komende jaren de volle politieke steun én middelen moeten krijgen om hun levensnoodzakelijke revival te kunnen realiseren.” Groen! wil de SP.A links voorbijsteken en heeft een paardenmiddel bedacht waarmee gronden betaalbaar zouden moeten worden: stop de verkaveling van de woonuitbreidingsgebieden en voer een speculatie-heffing in op onbebouwde kavels in woongebied, die progressief stijgt in functie van de tijd. Hoeveel die moet bedragen zegt Groen! er niet bij. Die heffing zou er moeten toe leiden dat meer kavels op de markt komen. “Het invoeren van een speculatie-heffing zal er wel voor zorgen dat én de prijzen zullen dalen (of minstens niet meer zullen stijgen) én de druk op de open ruimte zal afnemen. Eigenaars van 1 of 2 percelen bouwgrond in bezit voor hun kinderen zouden vrijgesteld worden. Het gaat om de vastgoed-speculanten die meerdere percelen laten ‘slapen’ in afwachting van nog betere tijden en nog meer winst.” Van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel in een rechtstaat heeft groen blijkbaar nog niet gehoord. En heeft een belasting al ooit voor een prijsdaling gezorgd?

Trouwens, hebben ook ouders die 1 of 2 percelen niet gekocht in het vooruitzicht van hogere prijzen? Dit zou dan geen speculatie zijn, maar wel bij bouwbedrijven en verkavelaars die grond kopen en in reserve houden om hun tewerkstelling op peil te kunnen houden. Volgens de [ver]bouwenquête die in oktober 2003 in de [Ver]bouwkrant is verschenen (gebaseerd op een enquête bij 2 450 bouwers en kandidaat-bouwers) bieden particulieren en familieleden samen 46% van de bouwgronden aan. De bouw- en immobiliënsector zorgt voor 33% van het aanbod via immobiliënkantoren (12%), verkavelaars (11%), bouwbedrijven (8%) en promotoren (2%). Verder kopen 7% hun bouwgrond via de notaris en 6% via de overheid of een sociale huisvestingsmaatschappij. Meer dan de helft van de aangeboden kavels zou niet onderworpen zijn aan de speculatie-heffing. Die ‘speculanten’ zouden ofwel proberen de heffing door te rekenen in de prijs, waardoor de prijs van kavels nog stijgt, of ze kunnen dit niet, en moeten de heffing ten laste van hun resultaat nemen. Wil Groen! deze sector de das omdoen? Nochtans zijn het volgens de Vlaamse Confederatie Bouw juist de professionele verkavelaars die de laatste tijd zorgen voor een hoger aanbod. (Persbericht VCB, 29 juni 2005).

Groen! probeert op basis van (allicht bewust) totaal verkeerde statistische vergelijkingen met de buurlanden, te bewijzen dat Vlaanderen ‘versteent’ en de open ruimte in Vlaanderen schaars wordt (zie blz. 2-3). Voor het ‘goede doel’ mag men blijkbaar al eens liegen... Bedoeling van dit alles: “de droom van een eigen woning met groen ombuigen tot een duurzaam toekomstbeeld: dat van betaalbare (al dan niet sociale) huur- of koopwoningen in steden en in of aansluitend bij kernen met directe toegang tot voldoende groen in de buurt.” Mieke Vogels stond begin jaren ‘80 op de lijst ELA: Ecologisch Links Alternatief. ELA mislukte, en ze stapte samen met Jos Geysels en Eddy Boutmans dan maar over naar Agalev. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen trekt Vogels opnieuw de groene lijst. Kan men niet beter versteende ideologen laten vallen?

09:55 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.