04-07-05

nr 57 juli '05

Inhoud:
Het tergend voorkooprecht
Voorkooprecht afschaffen
De 'eenvoudigste' gemeenten
Het Vlaams karakter van de Rand: 161 Vlabinvest woningen dragen er niets toe bij
Het geweldmonopolie van de overheid
 
Editoriaal

Het tergende voorkooprecht..

 

.. en het risico van 2 jaar cel voor de Topman van Vlabinvest/VHM

 

 

Nu de onverwijlde splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde niet doorgaat stelde de Vlaamse regering een stoere verklaring op, waarin ondermeer sprake is van een versterking van de werkingsmiddelen van Vlabinvest met 25 miljoen euro, en een uitbreiding van haar werkingsgebied van 9 naar 39 gemeenten. “Voor de toekenning van een sociale woning en voor de uitoefening van een woonvoorrecht moeten de kandidaten een maatschappelijke en sociaal-culturele binding hebben met het Vlabinvestgebied.” Dit is niets nieuws, Vlabinvest hanteerde deze regel al jaren. Gelijkaardige voorwaarden staan ook in het reglement van de provincie Vlaams-Brabant ter stimulering van sociale huisvestingsinitiatieven.

 

Het invoeren van een voorrang op basis van maatschappelijke, socio-culturele of economische binding met een gemeente is onwettig en strijdig met diverse internationale verdragen. Dat bleek ten minste bij adviezen van de Raad van State op twee voorstellen van decreet die een woonvergunning wilden invoeren. Het eerste in 1990/1992 om de groei van de Franstaligen in de Rand rond Brussel tegen te houden, het tweede in 2001 tegen de ‘Hollanders’ in het Noorden van het land. Volgens de specialist op dit domein Bernard Hubeau, “was de Raad van State wel nogal voortvarend bij zijn beoordeling van de strijdigheid van de ontworpen regeling van de woonvergunning in de Vlaamse rand met het Protocol bij het E.V.R.M in verband met het recht op vrije woonkeuze... Gecombineerd met het gelijkheidsbeginsel is er desalnietemin een duidelijk grondwettelijk bezwaar,” besluit Hubeau reeds in 1994 over de woonvergunning. Ook bij de huidige Vlabinvest/Vlaams-Brabantse regels bestaat volgens ons het risico dat ze het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schenden.

 

Naast het gelijkheidsbeginsel speelt nog mee dat er sinds 2003 in België een strenge anti-disciminatiewet bestaat. Wanneer een rechter na een klacht tot de bevinding komt dat de voorkeurregeling van Vlabinvest of de provincie Vlaams-Brabant een discriminatie is, riskeert de verantwoordelijke ambtenaar veroordeeld te worden tot een gevangenisstraf van maximum twee jaar. Dit risico lopen dus de administrateur-generaal van Vlabinvest, tevens administrateur-generaal van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) en een hoge ambtenaar bij de provincie Vlaams-Brabant.

 

In meer dan tien jaar tijd heeft Vlabinvest hoop en al 161 woongelegenheden gerealiseerd, en via diezelfde projecten daar bovenop nog 53 woongelegenheden in de sociale sector. Dat is minder dan een druppel op een hete plaat. Vlabinvest heeft in die tijd ongeveer voor een zeshonderdtal bewoners gebouwd, terwijl er naar schatting in die periode netto een 20 000 Franstaligen meer zijn komen wonen in de Vlaamse Rand. Als men denkt met juridisch aanvechtbare provinciale reglementen en met Vlabinvest iets aan het ‘Vlaams karakter’ van de Rand te kunnen doen, leeft men dus volledig in illusies. Het is wellicht nuttig voor het imago van politici, een kleine tweehonderd Vlamingen kreeg zo een goedkopere woning, maar het is zeker niet hiermee dat men één Franstalige van die 20 000 kan tegenhouden zich in de Rand te vestigen. Wel kost dit alles reglementen, subsidies en ambtenaren. Alleen al in 2004 heeft Vlabinvest via de VHM 2 286 voorkoopaanbiedingen onderzocht, waarvan het geen enkele heeft omgezet in een aankoop. Worden straks de eigenaars in 39 gemeenten in Vlaams-Brabant opgezadeld met een tergend voorkooprecht? Zal men dan jaarlijks meer dan elfduizend keer nutteloos de voorkoopprocedure op gang brengen? Is dit niet (Vlaamse..) ‘burgers pesten’?


 

18:38 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.