28-06-05

Het Nieuwsblad 20 juni - reactie

In Het Nieuwsblad van maandag 20 juni was de hoofdtitel op blz. 1: 'Bulldozer vervangen door boete', de ondertitel 'Minister Van Mechelen laat zonevreemde huizen staat, met een uitvoerig interview met deze minister. Onze reactie:
 

Bulldozers vervangen door doe-het-zelf

 

Laat Van Mechelen zonevreemde huizen staan, zoals in een kop bij het artikel aangekondigd? Niets is minder waar. De in 2001 ingevoerde ‘basisrechten’ voor zonevreemde gebouwen voorzagen dat men overal minstens zijn dakstructuur zou mogen vernieuwen, en verbouwen binnen het bestaande volume. De basisrechten heetten onbeperkt in de tijd: “Bij het opstellen van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan niet worden getornd aan de basisrechten. De gemeenten kunnen nog steeds oordelen die rechten uit te breiden.” Dat was ten minste toen zogenaamd ‘de bedoeling’ van de parlementsleden, na te lezen in het parlementair verslag. Die uitspraken komen echter niet overeen met de eigenlijke tekst van het decreet. Daar staat dat de basisrechten slechts gelden bij een bestaand plan van aanleg van de ‘oude stijl’ (gewestplan, APA of BPA). Van zodra een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van de ‘nieuwe stijl’ in werking treedt, vervallen dus die basisrechten. Minister Van Mechelen bevestigde op 28 april 2005 in de commissie ruimtelijke ordening dat de gemeenten de ‘basisrechten’ wel degelijk mogen beperken.

 

De gemeenten moeten in hun ruimtelijk structuurplan zeggen wat ze in hun latere RUP zullen doen met de zonevreemde woningen. Het belooft niets goeds. Geel wil voor woningen die nu in kwetsbare gebieden liggen geen enkele vergunning meer geven om te verbouwen binnen het bestaande volume. In Sint-Truiden zijn 48 zonevreemde woningen in een kmo-zone op termijn veroordeeld tot afbraak, door wat de gemeente zelf een 'uitdoofbeleid' noemt. Ze zullen enkel kleine, vergunningsvrije instandhoudingswerken mogen uitvoeren, maar hun dak dus niet meer mogen vernieuwen of een muur heropbouwen. In Willebroek staat een aantal zonevreemde woningen hetzelfde lot te wachten. Aartselaar voorziet hetzelfde voor zonevreemde woningen gelegen in de economische as van de A12. De gemeenten kunnen dus perfect legaal alle rechten van de zonevreemden afnemen zonder enige vergoeding. Hebben de Vlaamse parlementsleden de naar schatting 160 000 eigenaars van een zonevreemde woning in 2001 bewust belogen en bedrogen? Wil het Vlaams parlement dat iemands woning en wellicht enig duurzaam bezit op termijn waardeloos wordt, zonder enige schadeloosstelling? Het is wellicht minder spectaculair dan de afbraak van één woning met een bulldozer, maar de regeling heeft wel hetzelfde resultaat. Het Vlaams parlement is op basis van het huidig decreet over zonevreemden op termijn verantwoordelijk voor veel meer afbraken dan de inspectie. Er is niet eens een bouwmisdrijf voor nodig, en er moet niet eens een rechter tussenkomen.

 

Van Mechelen wil bij bouwmisdrijven de bulldozer vervangen door een boete. Volgens het verjaringsdecreet kan een gebouw met een verjaard bouwmisdrijf niet als vergund worden beschouwd, maar hoogstens als ‘gedoogd’. Zelfs al heeft men een forse boete betaald. Voor een gedoogde constructie kan men later nooit nog een vergunning bekomen. Gezien elke vernieuwing van de dakstructuur of het heropbouwen van bestaande muren vergunningsplichtig is, betekent dit, ook na verjaring, op termijn het verval van een gebouw. Al te dikwijls is de nieuwe eigenaar van een gebouw het slachtoffer, want hij kan bij de koop niet weten dat er een (niet geverbaliseerde) bouwovertreding gebeurde. Hij kan vandaag en in de volgende jaren geen sluitende informatie van de gemeente krijgen over de al of niet begane bouwovertredingen. Van Mechelen heeft geen bulldozers meer nodig, de eigenaars van een verjaard bouwmisdrijf zullen er toe gedwongen worden er zelf voor te zorgen. Anders zullen ze met de tijd nog een heffing op leegstand en verkrotting moeten betalen. Het Vlaams parlement is op basis van het huidig decreet over de verjaring op termijn verantwoordelijk voor veel meer afbraken dan de inspectie. Bovendien: wat heeft de vernieuwing van de dakstructuur met de ruimtelijke ordening te maken? Dit moet terug vergunningsvrij worden. 10:29 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.