30-04-05

nr 55 mei 05

Inhoud:

Moeten de SHM’s honderden miljoenen subsidie terugbetalen?

Beloften van de minister in zijn beleidsnota RO

Vergunningenchaos vermeden bij de dertiende wijziging aan het decreet RO

Is Europa onze laatste hoop tegen staatsmonopolies?

 

Editoriaal

Concurrentievervalsing?

 

Moeten VHM en de SHM’s honderden miljoenen subsidie terugbetalen?

 

Staatssteun die tot concurrentievervalsing kan leiden moet eerst ter goedkeuring aangemeld worden aan de Europese Commissie. Als ze zonder goedkeuring wordt uitbetaald en de concurrentie vervalst, moet ze volgens Europese regels en rechtspraak terugbetaald worden. Dat overkwam Beaulieu, die in 1983 de som van 725 miljoen frank aan staatssteun kreeg voor de overname van het failliete Fabelta-Zwijnaarde. Volgens de toenmalige regering was de steun meer dan verantwoord: ze redde meer dan de helft van de 600 banen bij Fabelta, en onrechtstreeks won de overheid miljoenen, door besparingen op de werkloosheidsuitkeringen en door nieuwe belastingen en sociale lasten. Maar volgens de Europese Commissie vervalste de steun de concurrentie, en moest ze terugbetaald worden. Of staatssteun aan sociale huisvestingsmaatschappijen en ziekenhuizen onder de meldingsplicht valt, daarover waren de meningen tot voor kort verdeeld. Om de knoop door te hakken schreef de Europese Commissie vorig jaar een ontwerp-beschikking waarin ze stelde dat deze steun niet voorafgaandelijk moet worden aangemeld. Het Europees Parlement was het hiermee echter helemaal niet eens. Er kan voor dit Parlement geen sprake zijn van een algemene vrijstelling van een dergelijke aanmelding. De lidstaten moeten eerst een volledig rapport overmaken aan de Commissie met een gedetailleerde uiteenzetting van de werking en de financiering van deze twee sectoren, zodat de Commissie kan nagaan of de steunmaatregelen wettig zijn. Het Europees Parlement stelt vast dat zeer veel steun in deze sectoren tot verstoring van de mededinging kan leiden en wijst erop dat dit sectoren zijn die voor particuliere exploitanten eveneens van belang zijn. De resolutie werd op 22 februari 2005 door de plenaire vergadering van het Europees Parlement aanvaard.

 

Het Europees Parlement is dus geen voorstander van een blanco-vrijstelling van aanmeldingsplicht van staatssteun aan sociale huisvestingsmaatschappijen en ziekenhuizen. Het Vlaamse Gewest erkent uitdrukkelijk de mogelijke concurrentievervalsing van de overheidssteun aan de sociale huisvesting. Dit blijkt o.a. uit recente uitspraken van de Vlaamse Minister bevoegd voor wonen in het Vlaams Parlement, waarin deze stelde “dat er een sociale mix moet worden gecreëerd in de sociale huisvestingssector door hogere inkomens toe te laten, maar dat heeft als nadeel een nog groter aanzuigeffect en concurrentie met de privé-sector.” (Stuk 15 (2004-2005) nr. 7-J).

 

Vlaanderen heeft tot nu nooit enige staatssteun voor de sociale huisvesting aangemeld. Een onderzoek is nu onafwendbaar. Komt daar nog bij dat de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) en de Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) over een monopoliepositie beschikken, die kan botsen met Europese principes. Het Europees Parlement benadrukt dat de toewijzing van diensten van algemeen belang zoals verpleging in ziekenhuizen en sociale huisvesting, via een officieel besluit of een aanbesteding, moet voldoen aan doorzichtigheidsnormen en gebaseerd moet zijn op voorwaarden die voor alle concurrenten gelijk zijn. VHM en de SHM’s genieten echter tal van exclusieve voordelen (zie blz. 4-5). Voor hen en voor de ziekenhuizen komt er dus een Europese doorlichting. Subsidie die niet correct is toegekend, moet terugbetaald worden. In het Beaulieu-dossier ging het, intrest inbegrepen, om ongeveer 30 miljoen euro. Bij de sociale huisvesting zou het wel eens om een veelvoud kunnen gaan dat riskeert te moeten worden terugbetaald.13:55 Gepost door | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.